HOLIDAY PARK Стара Загора се грижи за разделното събиране на текстил

Контейнер за текстилни отпадъци на територията на ритейл парка улеснява рециклирането и носи екологични ползи

Огромният обем текстилни отпадъци се превръща в сериозна екологична заплаха. В духа на политиката си за опазване на околната среда и на оскъдните природни ресурси HOLIDAY PARK в Стара Загора допринася за улеснено разделно събиране на текстилни изделия, което е от първостепенно значение за намаляването на вредните емисии.

На територията на ритейл парка в Стара Загора е разположен контейнер за текстил, в който всеки може да предаде дрехи, обувки и домакински текстил. Така най-големият търговски център в региона подпомага рециклирането.

Изчисленията показват, че 100 кг разделно събран годен текстил предотвратяват производството на 75 кг нов текстил. Имайки предвид, че текстилната индустрия е четвъртата най-замърсяваща планетата, разделното събиране оказва значителна екологична полза.

Освен разделно събиране, тази допълнителна услуга има социален и хуманитарен аспект. В специално обозначения с Червения кръст контейнер чрез предадения текстил се реализира и парично дарение за всеки събран килограм за Фонда за бедствия, аварии и кризи към БЧК, като също така се поддържа и допълнителен кризисен резерв от облекла за хора, пострадали при бедствия през Фонда за бедствия, аварии и кризи.


Контейнерът за текстил е позициониран на територията на търговски комплекс HOLIDAY PARK Стара Загора, ул. Никола Петков 52. В плановете на компанията собственик е подобни контейнери да бъдат инсталирани и в обектите в другите градове.

Инвеститор и собственик на HOLIDAY PARK е компанията Видеолукс Холдинг, под чиято шапка са добре познатите на българския пазар хипермаркети за техника за дома, офиса и свободното време Технополис и веригата за дома и градината Praktiker.

Компанията управлява ритейл паркове и в други големи градове в България – Перник, Пазарджик, Хасково.