Назад

Общи условия

Цялата публикувана на www.holidaypark.bg информация, независимо от формата ѝ (графична, словна и др.) отнасяща се до съответен партньор (включително но не само: рекламни материали, оферти, съобщения, работно време, информация съдържаща интелектуална и/или индустриална и/или търговска собственост и др.) е предоставена от същия и той носи цялата отговорност за нейната истинност, и съответствието ѝ с приложимата нормативна уредба.